Kleine modulaire kernreactoren (SMR's)

In mei 2023 voerde de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een marktanalyse uit naar kleine modulaire kernreactoren (SMR’s).

In deze marktanalyse wordt de minimale doorlooptijd voor vergunningverlening en bouw van een SMR op circa zeven jaar geschat, mits deze is gebaseerd op conventionele technieken en het een ontwerp betreft dat al eens is gebouwd. Dit geldt verder onder het voorbehoud dat aan andere randvoorwaarden al is voldaan, zoals locatiekeuze, volwassenheid van de organisatie en toeleveringsketen. Op basis van deze verwachtingen lijkt een eventuele realisatie van SMR’s tegen 2040 in Nederland mogelijk.

RES-regio’s kunnen een verkenning doen over de rol van (kleine) kerncentrales in de regionale energiesystemen van ná 2030. Zij kunnen dit - waar gewenst en als aan de randvoorwaarden is voldaan - opnemen in hun strategieën.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte een programma aanpak (maart 2024) voor kleine modulaire kernreactoren (SMR’s). Het doel van de aanpak is onder meer om de mogelijke potentie en voorwaarden voor ontwikkeling en bouw van SMR’s verder te concretiseren.

- Update april 2024 -

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen